Полезна информация

Открит амбулаторен режим на хранене в детска болница „Хайм Поле“


Детска болница "Хейм Пбл" на ул. Мадарас пусна "Диспансер за разстройство в ранна детска възраст", който предоставя комплексна помощ на малки деца на възраст под три години.

Открит амбулаторен режим на хранене в детска болница „Хайм Поле“

В допълнение към откриването на причините за органите и психологията, психиатричната комплексна грижа взема предвид и психологическите фактори. работа като педиатър в екипна работа, детски консултант, психолог, детски психиатър, детски и педиатричен специалист, диетолог, медицински специалист и др. освен специалност психологически произход може да потърси консултация или психотерапия за решаване на проблеми. Линейката също отдава голямо значение на свързването с специалисти в областта на психичното здраве в ранна детска възраст - психично здраве на бебета.
След 6 февруари пн-ср-нд: 061 459 9100/1409 или 1237 гърди
Четвъртък: 06 1,450 3700/3702 гърди
  • Защо се събуждате през нощта?
  • Какво да правя? Лошо дете, дете!