Основен раздел

Институтът Кабел в Дебрецен е разпуснат


Според информация на hvg.hu, звеното на института Kaab, което също работи с публично финансирани оператори на колби в университета в Дебрецен, ще бъде прекратено.

Институтът Кабел в Дебрецен е разпуснат

Налични по политически причини: "идва от университета" - очевидно от министерството - поради искане или по-точно инструкция - съобщава hvg.hu. Жалко е, че сте частен служител. В kormбny йvek уta elйgedetlen поради ниската szьletйsszбm, но lombikkezelйsek finanszнrozбsбt йvek уta не повдигнати разглежда тук Kaбli intйzet 15 йve kцzbeszerzйsi eljбrбs nyertesekйnt kцtцtt szerzхdйst Университета на Дебрецен Клинична Kцzpontjбval (DEKK), тъй бllami intйzmйny цnбllуan не може biztosнtani на lombikkцzpont mыkцdйsйhez достатъчно лични и материални условия. Договорът обаче изтича през декември 2017 г., но с Kazli Géza, който продължава да оглавява продуктовия център за домашно отглеждане в Дебрецен, той наскоро заяви, че е загубил работата си и би загубил работата си няма начин за удължаване на договора.The Kaбli Intйzet csьtцrtцkцn казал kцzlemйnyben издаден Orszбgos Sajtуszolgбlaton keresztьl на hнrt, което показва, че тъй като университетът не kцzцlte, mыkцdtet към kйsхbbiekben sajбt lombikbйbi програмата, elvбndorlбsa пациенти megkezdхdцtt вече сте се приближи до rйgiуbуl.A DEKK fхigazgatуjбt йs orvosigazgatуjбt levйlben hvg.hu вярно ли е, че са нарушили договора с института за политическо ръководство и дали самият университет продължава да обработва самата колба. Институтът е издал прессъобщение чрез MTI. Според договора договорът на Кабелния институт изтича и тогава Клиничният център извършва лечението. Пациентите получават адекватни грижи от външни, частни услуги чрез използването на инфраструктурата на центъра. Дори след 1 януари 2018 г. ще можете да получите достъп до гарантирани от държавата условиятака че за тези, които имат TAJ карта, първото лечение с колба ще остане изцяло финансирано. "Университетът се надява лекарите да не се променят. на megszellхztetett korбbban kormбnyzati tцrekvйsnek че Emmi на jцvхben megemelnй 4000 отн като egйszsйgbiztosнtбsi гърнето terhйre йvente elvйgezhetх lombikkezelйsek szбmбt и тяхното tбmogatбsбt, но hбrom, kiemeltkйnt kezelendх бllami meddхsйgi kцzpontba на Jбnos-kуrhбzban mыkцdх Буда meddхsйgi центрове, най- Женската клиника и клиниката на университета Semmelweis в Печ ще насочат интервенции и добро финансиране за тях. Лечение на финансови такси за социално осигуряване Днес 70 процента от частния институт Кабел е в столичните и провинциалните служби, Собственикът Каабли Гиза От две десетилетия той лобира за по-голяма държавна подкрепа за асистирана репродукция. Съвсем наскоро, преди да обяви правителствения демографски пакет, той отбеляза, че тази година тази година може да има повече от хиляди деца в Унгария, ако вдигне ограничението за обем за лечение. Въпреки че най-малко една година правителството ви призовава да промените правилата, демографският пакет, обявен миналата седмица, не включва разширяване на програмата с колби и вашия ресурс желателно е да се създадат по-благоприятни условия както по отношение на броя цикли, така и по отношение на лекарствата, но процесът на изменение на законодателството все още продължава. "
- Аз съм колба - защо не мога да говоря за рула?
- Бебе от колбата - кратка история на IVF