Полезна информация

По-малко деца се раждат


Според данните на ОГО, вътрешната демографска тенденция продължава да намалява: 7,4 процента по-малко деца са родени през май, отколкото в същия период на миналата година. Броят на загиналите също намаля, но все още не можеше да противодейства на тенденцията.

По-малко деца се раждат7,4 процента по-малко бебета са родени през май 2018 г. спрямо миналата година, тенденцията на спад през другата година не се промени, Броят на смъртните случаи е намалял, но загубата на тегло също се е увеличила с 3,9 процента - според CSO. 1063, или с 2,9 процента по-малко в сравнение с периода януари-май 2017 г., съобщава portfolio.hu.
Броят на ражданията започна да намалява през есента на 2016 г. и оттогава процесът не се промени.Има два фактора за ниската раждаемост: броят на жените в детеродна възраст е намален и желанието да имат деца е по-малко. Между януари и май 2018 г. коефициентът на плодовитост е 1,42, в сравнение с 1,44 за същия период на миналата година, така че желанието да има дете е по-малко.
  • Трябва да е много по-голяма промяна от семейния данъчен кредит
  • Няма повече подкрепа, не се раждат повече деца
  • Получих го, защото искам да увелича детския си дух