Препоръки

Рецепция за офшорно министерство на изложението Babamama


В Babamama Expun можете също да намерите обезщетения, подкрепа на семейството и социални помощи за действителни деца!

Human Erхforrбsok Minisztйriuma Szociбlis, Csalбd йs Ifjъsбgбgyйrt Felelхs Бllamtitkбrsбg Szociбlis Lakossбgi йs Tбjйkoztatбsi Osztбlya hйtvйgйn се поставя ьgyfйlfogadбst да Пап Lбszlу Sportarйnбban Будапеща на kiбllнtбson Деца Vilбg Йlmйnyhйtvйge rendezvйnyhez kapcsolуdу Майка под наем Expу където aktuбlis деца utбn jбrу ellбtбsokrуl, csalбdtбmogatбsi йs szociбlis ellбtбsokrуl дават tбjйkoztatбst ,
За седми път тази седмица приключенията на бебето-мама, прожекциите, 4D ултразвуците и смислените изпълнения са общо около 9 000 квадратни метра и очакват бебета и майки. Посетителите на експерти могат да получат съвети от здравни експерти относно здравето, семейното планиране, грижите и храненето на бебетата, както и информация за ползите от клетъчните банки и ползите от детската храна.
Babamama Expo и детски вечер
16-18 ноември 2012 г., между 10 и 18 ч. Всеки ден
Местоположение: Papp Lbszlу Будапеща Спортарена
Повече информация: www.babamamaexpo.hu и www.csaladitudakozo.hu.