Отговори на въпросите

Поръчка за мляко в училище: Децата могат да получат повече млечни продукти


Съгласно постановлението, публикувано в унгарския вестник, децата могат да получават освен мляко, кисело мляко, кефир и преработено сирене в рамките на училищната и училищната програма за мляко.

Декретът определя транспортния период от 1 август до края на юли на следващата година. Максимум четири литра млечни продукти на седмица в учебен или отглеждащ ден и максимум четвърт литра млечни продукти на клас или на ден.
В kцzйpiskolбkban kцzцssйgi forrбsbуl, уvodбsok на училището бltalбnos tanulуk и sajбtos nevelйsi igйnyы уvodбsok йs tanulуk rйszйre и rйszben kцzцssйgi, rйszben и kцzponti kцltsйgvetйsi forrбsbуl finanszнrozzбk на iskolatejet.A tбmogatott szбllнthatja на мляко, което има Vidйkfejlesztйsi Агенция Mezхgazdasбgi йs (Арда ) с предварително одобрение. Договорът за превоз може да бъде сключен за два, три или пет периода.
За да се класира доставчиците, предпочитание се дава, inter alia, на доставчика, който е обучен на пълен работен ден или лицензирано производство на млечни продукти или производство на мляко.

Млякото е отличен източник на витамини и минерали