Полезна информация

Сериозни психиатрични странични ефекти от спираловиден блок?


Депресията може да бъде възможен страничен ефект от вътрематочните системи за доставка, т.е. спирали, но тя е включена в информацията за пациентите, но сега резултатите от проучване могат да променят предпочитанията на приложението.

Сериозни психиатрични странични ефекти от спираловиден блок?

Миналата година, hoztбk nyilvбnossбgra Eurуpai Gyуgyszerьgynцksйg (ЕМА) за лекарствена Kockбzatйrtйkelх Bizottsбgбnak бllбsfoglalбsбt azokrуl на hormonбlis spirбlokrуl които съдържат левоноргестрел nevы hatуanyagot йs техните възможни sъlyos pszichiбtriai mellйkhatбsairуl - szбmol на hvg.hu Pharma Онлайн nyomбn.A левоноргестрел tartalmazу spirбlok megtalбlhatуak у дома, както и vilбgszerte също са в обращение. През февруари Европейската агенция по лекарствата започна разследване на тези спирали и степента, в която те могат да доведат до психиатрични странични ефекти, Резултатите ще определят дали да се променят или не изискванията на пациента и предписанието му. От 100 от 1 до 10 пациенти. Оказва се обаче, както казва Шпигел, че в един случай са съобщени повече от 270 случая на депресия, агресия, лишаване от сън, панически атаки, либидо. hasznбltбk. Много хора са се позовавали не само на психиатричните странични ефекти, но и на други здравословни състояния, като перфорация при мъжете.
  • Инструмент за вродена плодовитост (Вътрематочен инструмент - IUE)
  • През XXI. Вековна контрацепция