Полезна информация

Мляко: Ако си купите такъв, вземете го обратно


NBIHH незабавно забрани пускането на пазара на 250 грама плодово мляко „Nestlé 5“.

Продуктите с голям обем съдържат охратоксин. ("Охратоксините са някои от формите, произведени от някои форми, от които охратоксин А е най-мощното, силно токсично вещество.") Консумирането на мляко, което съдържа суровината, е малко вероятно да се консумира в краткосрочен план. Поради мерките за ефективност, млякото на прах не е по рафтовете на магазините.
Властта моли купувачите да отнесат млечното уиски до мястото, където е купено през януари 2017 г.