Препоръки

Парче метал може да бъде в един от ParisesNebih издаде предупреждение


Небих издаде сигнал за парче метал, намерено в Париж.

Парче метал може да бъде в някой от парижките Унгарски произведено парче метал е намерено в марката Tesco Golden Turkey Turkey в Париж, съгласно заявление, подадено до Националната агенция по безопасност на хранителната верига (Небих). Според доклад на Nebih, Tesco е премахнал продукта от рафтовете си и е в процес на разследване дали словашкият продукт също е влязъл в търговската верига.Идентифицирана информация за засегнатите продукти:
  • Марк: Кайзер
  • Имена на продукти: Golden Turkey Turkey
  • Време за кандидатстване: 24.08.2019.
  • Опаковка: 500гр
  • Gyabrtu: Mecom Group s.r.o. (SK 63 ES, Словакия)
  • RASFF Референтен номер 2019.2901
Nebih моли потребителите да не консумират нито един от тези продукти с горните идентификатори като предпазна мярка.