Препоръки

Четвърта част от предварително определени соцполити деца не са родени


Socpolt беше прекратен през 2009 г. и беше достъпен през 2001 г., дори след неродени деца. Една четвърт от избраните деца не са родени.

Четвърта част от предварително определени соцполити деца не са родениПо времето на превантивния соцпол една четвърт от избраните деца не са се родили - според 24-тото ежедневно искане на данни от Napi.hu.
Между 2001 и 2009 г. има 41 305 договора, в които се търси подкрепа за неродени деца. По правило първото дете на брачна двойка е трябвало да се роди на осемгодишна възраст, така че тези договори вече са настъпили.
Предварителният договор вече е 9 571 договорени или платени подробно поради факта, че семейството няма деца, поради факта, че и нито едното не се е родило и поради други причини те са смятали детството си за завършено.