Полезна информация

Създават се семейни раждания


Правителството започна да произвежда благоприятни за семейството раждания след увеличаването на раждаемостта, заяви унгарският педиатричен секретар, семейният секретар на Министерството на човешките ресурси.

Създават се семейни раждания

Каталин Новак той настоя, че не се създават нови раждания, а всеки клас на раждане ще има минимален стандарт, изискване, което трябва да бъде изпълнено. Правителството е осигурило ресурси за развитие.Целта е да има положително родителство за всички родители, да се осмелява отново да има дете - добави той. В резултат на това ще се увеличи капацитетът за реагиране при извънредни ситуации на детето и ще бъде подобрен достъпът - призова той. Каталин Новак подчерта, че трябва да помагат на семейства, чиито деца са в затруднено положение. Beszйlt arrуl е, че kormбny въвежда nйpegйszsйgьgyi termйkadуt на egйszsйges йletmуd йrdekйben, alakнtotta ezйrt на oktatбsban на egйszsйges bьfйt йs въвежда kцzйtkeztetйsi rendeletet.Beszбmolt arrуl също каза, че ьlйsйn Egйszsйgьgyi Vilбgszervezet (СЗО) eurуpai regionбlis bizottsбgбnak Будапеща: Унгария е в движение с деца.Около 500 педиатри участват в конгреса миналата събота, като десетина или повече са от границата до Гьор. Втората година на карпатския басейн унгарските педиатри присъстват на конгреса.Петър СилабиВ nemzetpolitikбйrt Miniszterelnцksйg подчерта felelхs заместник бllamtitkбra, tъli на hatбron magyarsбg megхrzйse йs gyarapodбsa йrdekйben на kormбnynak tъli също hatбron унгарски Педиатрите са важни, защото hozzбjбrulnak на kцzцssйgek от megmaradбsбhoz.Kцzlйse на szьlхkцn йs местните oktatбs rйszvevхin tъl унгарските педиатри szeretnй megszуlнtani на kormбny Укрепване на унгарците, живеещи в чужбина, за да играят роля в живота на унгарските семейства в бъдеще. Ето защо Държавният секретариат подкрепя присъствието на унгарски педиатри в Кьолн на конгреса, каза той. Той говори и за това, че иска да развие Карпатски басейн и мрежа от медицински сестри.
- Хайде, как си?
- Трябва да направим промяната!
- Подготовка за раждане: Съветите за раждане