Друг

Близки гръбначни усещания


Необходимостта от намаляване на болката от раждането все още е огромна, въпреки че някои чувства включват усещането за майчинството и ролята на раждането при формирането на отношенията майка-дете.

Близки гръбначни усещания

Има малко области на медицинска дейност, които носят толкова погрешно схващане, неразбиране и недоразумения процедура, полезна за облекчаване на раждането, това epidurбlisи решението да му се подиграват (цезарово сечение, вагинална хирургия и др.) spinбlis йrzйstelenнtйs.

Тиганът на баланса

Налични са няколко решения за обезболяване, но безспорно е, че епидуралната анестезия е най-ефективна при изпълнение на очакванията. Безспорно е, че всяка медицинска намеса, включително и най-простата, носи рискове, които винаги трябва да вземем предвид: ползите от интервенцията са най-важното „тегло на всеки друг тиган в баланса“. Cйlszerы на вече имате elnevezйs kцrьli tйvhitek eloszlatбsa също често чуваме "гръбнак tцrtйnх" йrzйstelenнtйsrхl.Az epidurбlis йrzйstelenнtйst lumbбlis на гръбначния стълб, т.е. derйktбji szakaszбn tцrtйnх behatolбsbуl vйgezzьk, а magassбgban, ahovб на gerincvelх не трябва вече йr никакво kцrьlmйnyek kцzцtt не. От друга страна, търсим тясно пространство около гръбначния мозък (и, разбира се, мозъчният мозък), както и за епидермиса, т.е. по-висока, така че епидуралната анестезия може да се използва на височината на гръбначния стълб).

Дозиране според изискванията

На beavatkozбs lйnyege: довели elхbb emlнtett epidurбlis tйrbe vйkony mыanyag katйteren малък vйkony csцvцn прехвърлените keresztьl йrzйstelenнtхszert gбtoljuk тук futу йrzхidegek mыkцdйsйt, ezбltal доведе йrzйsek за съобщения от тези хора - и нgy на szьlйsi fбjdalom йrzйse - не достигат до мозъка lйvх йrzх kцzpontba и болковото усещане престава. Инвазиите на пчелите продължават да бъдат до голяма степен непроменени, но само болката, свързана с тях, престава. обезболяване доведе, но често в развитието на раждането, a в депресията на тяхната степен на обучение nyerьnk също elхnyt alkalmazбsбval и koraszьlйsek esetйn ellazulбsa szьlхcsatorna szцveteinek мнения на тези хора в плода szьletendх esйlyeit jelentхsen javнthatjuk.Maga на beavatkozбs не fбjdalmas на szьlх Nх oldalfekvх позиция felhъzva lбbбt лъжи kidomborнtva йs hбtбt на hбt megfelelх terьletйnek sebйszi fertхtlenнtйse йs izolбlбsa utбn на bхr Ние също проникваме в епидуралната област след усещане на тъканта под кожата. В ръцете на обучен практикуващ въвеждането на катетър изисква само няколко минути. Елиминирането на болката е пълно в рамките на 15-20 минути след прилагането на анестетичния разтвор. В szьlйs kitolбsi szakaszбban - когато szьlх Nх aktнv kцzremыkцdйsйre alkalmazбsбra на hasprйs е szьksйgьnk - но вече сте йrzйstelenнtхszert бltalбban не да се добави и нgy nyomбsi стимул kцzel общо egйszйben visszatйr.A gбt szцvetei като пепел се отпуснете йrzйketlenek, нgy egyrйszt szьksйges ritkбbban gбtmetszйs приложение, евентуални бариерни лезии се образуват върху тръбата и ако решите да имате друг бариерен участък, загубата му и грижите след раждането ще бъдат безболезнени.

Размерът на района може да бъде повлиян

Спинелова анестезия от епидурална анестезия се различава по няколко важни точки, Неидентифицираното решение е azn. обем на шпинелата, тоест в цереброспиналната течност, повечето пъти в една порция. Техническото изпълнение на филтъра е много подобно на описаното за епидурална нечувствителност, с изключение на това, че при спинална анестезия -tйrbe. След това анестетичният ефект се развива в рамките на минути, и което е много важно, той инхибира не само усещането, но и движещата се функция за чрез накланяне на операционната маса на пациента може да се повлияе "височината" на анестезираната, тоест размерът на анестезираната зона. В йrzйstelenнtх hatбs kialakulбsбval на vйrnyomбs бtmeneti esйse kцvetkezhet в който megelхzйse cйljбbуl-малко 1,5 литра intravйnбs infъziу alkalmazбsa прави mыtйtet megelхzхen megoldбst.Csбszбrmetszйsnйl vйgzett spinбlis йrzйstelenнtйs megelхzi szьletйs utбni lйgzйsi zavarбt altatуszer причинени от плода или lehetхvй марката "egyьttszьlйst" mыtйt въпреки че, тъй като бащата може да присъства по време на цялата операция и в допълнение към двойката си раждания. Кой не се препоръчва при епидурална или спинална сетивност? Най-важно правило: ако родителят не го поиска или ако планираме да имаме лекар въз основа на медицинско указание, но пеперудата не е съгласна, тогава не трябва да се прилагат никакви условия. Най-често Възможна szцvхdmйnyek vezethetхk към техническия problйmбra: epidurбlis tйr felkeresйse ьtkцzik или kivitelezhetх egyбltalбn (szыk csigolyakцzцk, варовита гръбнака) и tъlzottan поради естеството на epidurбlis tйr szыk szъrбs kapcsбn на kemйnyagyhбrtyбn (дура) nyнlбst ejtьnk.Ez utуbbi случай nehйzsйgekbe nйhбny на капка мозъчна вода почти винаги изчезва по тялото и това може да причини главоболие след раждането, но други опасности няма. Теоретично, прилаганото лекарство може да епидермализира в епидуралното пространство и да причини общи симптоми: това изисква редица предпазни мерки по време на интервенцията.

Biztonsбgos

Епидурална и спинална анестезия, когато се дават лични и материални условия, са безопасни и ефективни за облекчаване на болката при раждане и раждане. Едно от най-големите предимства на това е, че докато майката намалява болката си, тя не трябва да има неблагоприятни ефекти върху плода, без да достигне плода, и дори дава явна полза на бебето.