Отговори на въпросите

Сериозни проблеми с детската анемия по време на бременност


Анемията, диагностицирана през първите етапи на бременността, може да причини сериозни проблеми при децата.

Сериозни проблеми с раждането при бременност при майката (Fotу: iStock) Малките деца, които страдат от ранна бременност (анемия), имат по-висок риск от развитие на аутизъм (анемия), според ново проучване в Швеция, проучването не може да докаже това, но се установи, че това е така анемията, диагностицирана в ранна бременност, е свързана с по-ниско тегло и по-постоянен дефицит на хранителни вещества в плода. - Мозъкът на нервната система йs kьlцnbцzх rйszei kьlцnbцzх idхpontokban изключите по време на terhessйg, tehбt установен рано idхszakban vйrszegйnysйg mбskйpp причина мозъка като kйsхbbi - magyarбzta Рене Гарднър, на kutatбs vezetхje, бременна nхk Стокхолмската Karolinska Intйzet Egйszsйgtudomбnyi Tanszйkйnek projektkoordinбtora.A 15-20% от хората страдат от дефицит на желязо, което често се причинява от самия дефицит на желязо. По-голямата част от анемията се диагностицира в ранните етапи на бременността, тъй като развиващият се плод се нуждае от много желязо, което се покрива от тялото на майката. 6% от майките са били диагностицирани с анемия по време на бременност, а 5% от тях са били диагностицирани в началото на бременността, така че преди 31 седмица. От жените, които са диагностицирани с ранна бременност, при 5% от децата им е диагностициран рак, в сравнение с 3,5% от бременните майки. За СДВХ този процент е бил 9,3% за бедни майки, 7% за бедни майки и 3% за деца със заболеваемост и 1,3% за бедни майки. Според Гарднър и неговия екип възможно е дефицитът на желязо на майката в ранна бременност по някакъв начин да повлияе на развитието на мозъка на плода, следователно, бременните майки ще имат нужда от добавки с желязо. Необходими са обаче още изследвания, за да се потвърди това. (VIA)Свързани връзки: