Отговори на въпросите

Бихте ли искали да подобрите мемоара си? Контролирайте салона!


Упражнението благоприятства краткосрочната памет, според скорошно проучване на Британското психологическо дружество.

Аеробните упражнения са полезни за паметта ви


Експертите анализираха два експеримента, които доведоха до списък на здрави и активни участници, които трябваше да гадаят. Те трябва да бъдат прекратени преди, по време и след тренировка, както и преди и след почивка. Самото упражнение означаваше 30 минути колоездене с ниска интензивност. Ако участниците трябваше да изчакат 30 минути преди прекратяването, преди проучване упражнение също даде по-ефективни резултати, отколкото когато доброволци те почиваха, вместо да се движат„Аеробното движение преди процеса на обучение подобрява краткосрочната памет. Важно е да тренирате преди ученето, така че резултатите определено ще бъдат по-добри. процес на обучение между тях ", казва ръководителят на научните изследвания Д-р Дейвид Марчант.