Основен раздел

Започва борба на европейско ниво за екипа за спешни действия


Ваксинациите са безопасни и ефективни, но броят на хората, които са отхвърлили ваксините, се е увеличил в редица уникални държави-членки.

Отхвърлянето е свързано с липсата на доверие в безопасността и ефективността на ваксините по целия свят - каза Европейската комисия.Започва битка на европейско ниво за спешна реакция (снимка: iStock) Витенис АндриукайтисEurуpai Bizottsбg egйszsйgьgyйrt йs йlelmiszerbiztonsбgйrt felelхs комисар за Egйszsйgьgyi Vilбgszervezettel (СЗО) kцzцsen, подредени Brьsszelben elsх Vйdхoltбsьgyi Vilбgkonferencia sajtуtбjйkoztatуjбn margуjбn проведе, каза utуbbi idхben vilбgszerte megelхzhetх ускори vйdхoltбssal betegsйgek, kцztьk на kanyarу terjedйse.Az elmъlt hбrom йvben hйt orszбg, kцztьk Така европейската държава загуби статута си без завой, а стръмният ръст на завоите, започнал миналата година, продължи и тази година. През 2019 г. има толкова страдания в световен мащаб от 2006 г. насам: около 90 000 случая са регистрирани в европейския регион на СЗО, а повече от 365 000 по целия свят са регистрирани през първата половина на годината те често могат да причинят сериозни странични ефекти, 38 процента казват, че са изключени от болестите, от които се нуждаят за защита, а 31 процента са убедени, че могат да отслабят имунната система. Това tцbbek kцzцtt на digitбlis йs kцzцssйgi mйdiбban на vйdхoltбsok tudhatу все inkбbb terjedх fйlretбjйkoztatбsnak връзка йs elхnyeivel kockбzataival - figyelmeztetett.A bizalomhiбny kцvetkeztйben jelentхsen csцkken на бtoltottsбg, въпреки високата бtoltottsбg от съществено значение за immunitбs biztosнtбsбhoz, hiбnya може да доведе до чести betegsйg megjelenйsйhez, jбrvбnyok kitцrйsйhez , СЗО определи недоверието към ваксините - с фалшива безопасност, липса на увереност и комфорт - като най-важният фактор в глобалното здраве. признавам, че йlen също Magyarorszбg vilбgviszonylatban jбr на бtoltottsбgot illetхen, йs kiemelkedх lakossбg доверие в унгарската vйdхoltбsrendszerben - каза Horvбth Ildikу egйszsйgьgyйrt felelхs бllamtitkбr Brьsszelben.Horvбth Ildikу каза цrvend сериозен elismerйsnek да Magyarorszбg йlen jбr на vйdхnхi hбlуzat, йs на hбzi - както и при изключителното функциониране на взаимоотношенията с майките и семействата чрез педиатрични грижи. Високото ниво на ваксинация сред унгарците гарантира, че болестта не може да се излекува "Няма да има развитие в Унгария, както е било в непосредствена близост", каза той.
"Най-важното е, че anyбk йs на csalбdok megйrtsйk, защо значението на техните деца йlete йs egйszsйgьk megхrzйse йrdekйben biztosнtani vйdettsйget на vйdхoltбsok съобщения на тези хора" - най-hangsъlyozta.Az бllamtitkбr egйszsйgьgyet йrintх, каза в Интернет цsszefьggйsben terjedх бlhнrekkel на megtйvesztйsek йs hazugsбgok причина rendkнvьli kбrokat, fertхzх Заболяванията могат да позволят разпространение в световен мащаб.Той заяви, че ваксинацията, ваксинацията е въпрос на човешка съдба. Заради откритието си няма масови смъртни случаи поради болести или закони. Съдбата на нациите и нациите определя колко добре една страна може да защити хората от инфекциозни болести и да защити хората. Унглия има най-високо ниво на безопасност, качество и качество. Това е 100-годишна програма за задължителна имунизация, в която сто процента е съотношението на ваксинираните безплатно. Унгария е световен лидер на това ниво. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) също призна добрата практика на Унгария в това отношение, добави Илдико Хорват.
  • По-голямата част от унгарците са за спешните ваксинации
  • В Европа по-малко хора се доверяват на ваксини
  • Ваксинацията може да стане все по-опасна