Отговори на въпросите

Бременност близнаци: най-важните неща, които трябва да знаете


Ако сте бременна с близнаци, вие се опитвате да забременеете в първия период на раждане, точно както очаквате бебе.

Бременност близнаци: най-важните неща, които трябва да знаете

Tцbbek kцzцtt много erхs fбradtsбgrуl йs levertsйgrхl, mйg sъlyosabb закуска rosszullйtrхl, valу миризми mйg intenzнvebb йrzйkenysйgrхl на mйg корема бързо nцvekedйsйrхl szбmolnak върху но те kismamбk.Az ikerterhessйg jбr също mбs kockбzatokkal от индивидуалната vбrandуssбg, ezйrt на leendх anyukбkra mйg повече В този случай трябва да се внимава.

Склонни към коремни сълзи

У нас броят на ражданията близнаци непрекъснато нараства от 1998 г. насам, над 30 000 през последните години, в днешно време всички 32 товари 1 товар близнак ще го направя. - Заслужава да се спомене, че в неговите пропорции разликата между прогнозираното, тоест естественото зачеване и броя на истинските близнаци, което е преди всичко изкуствено осеменяване и асистирано възпроизводство. В допълнение, увеличаването на възрастта на майката в детска възраст допълнително повишава риска от сексуално нарушение, тъй като възрастните жени стават близнаци тя също е склонна към възрастта на майката - обясни той на нашия вестник Д-р Беликс Зорбн, киша и братовчед.

Чести проблеми

Бременността на близнаците поема повече рисковекато всяка бременност. Съзряването на близнаци изисква по-често преждевременно раждане, а теглото на раждането на зрели близнаци също е до голяма степен по-ниско. Рисковете се влияят и от яйчниците на близнаците, тъй като рискът от двойка близнаци е по-голям от този на двойка близнаци. За плода близнаци мъртвороденото и ранната неонатална смъртност са два или три пъти по-големи от тази на отделните плодове, каза специалистът. Ikerpбr esetйn фетуси fejlхdйse равна на vбrandуsбg mбsodik harmadбnak vйgйig всеки magzatokйval и след това забавяне kцvetхen, нgy бltalбnossбgban elmondatу да viszonyнtva всеки terhessйgbхl szьletett ъjszьlцttekhez на ikerterhessйgbхl szьletett ъjszьlцttek sъlya kisebb.- бъде szбmolni Ikerterhessйg esetйn fekvйsi, tartбsi, beilleszkedйsi rendellenessйgek с по-висока честота, майчините инфекции могат да се появят по-често. Имайки предвид по-големия риск от раждане на близнаци, по-чести проверки Има нужда: трябва да се постави по-голям акцент върху наблюдението на развитието на плода, разпознаването на ранните събития, характерни за бременността близнаци, обърна внимание д-р Зоран Беликс.

Ако един плод се развива по-добре

Според Парсънс рискът от идентична двойка близнаци е по-голям, особено при развитието на така нареченото преливане на близнаци-близнаци, поради взаимосвързаността на плода. - Ако тази връзка е небалансирана, започва процесът на трансфузия между плода, поради което един плод обикновено се развива по-добре от другия, което води до значителна загуба на тегло между плода. И двата плода са застрашени от редица събития и последици и това състояние не е благоприятно за нито един плод - каза специалистът. Според вас най-важното е да очаквате бебетата да са спокойни, щастливи и, както при всички очаквания, да имат предвид здравословния начин на живот и доброто хранене. - Бъдете наясно с необходимостта от множество прегледи, многократни посещения, добави той, „и проверете за здравословното развитие на плода.