Препоръки

Все пак единствените, които са верни са вярващи


Независимо дали сме братя или сестри, ние сме едно и имаме безброй стереотипи за нас. Най-старото дете в семейството? Fхnцkцskцdх. Най-младият? Elkйnyeztetett. Единствено дете? Цнзх и нарцистичен. Това обаче вече е преобърнато.

Никой не е точно като вярващите (Fotу: iStock) В проучване, публикувано в Social Social Psychological and Personality, Майкъл Дюфнер от университета в Лайпциг доказа, че това широко разпространено мнение е неточно. В проучването 556 сътрудници попълниха онлайн въпросник, в който бяха открити твърдения за нарцисизъм и конкурентни нагласи от рода на „тайно побеждаване на моите конкуренти“, И ги помолих да ми напишат колко са верни това egykйkre, и колко за тези, които те растат с братя и сестри. В проучването разгледахме и предубеждения, свързани с двата аспекта на нарцисизма: единодушно беше, че един и братята и сестрите са склонни да търсят възхищение, внимание, което включва записване на други, за да се избегне критиката и да се изложат грешките имИмаше и втора част от изследването, Дюфнер и неговият екип искаха да знаят как стереотипите във въпроса се оказват верни за повече от 30 години в германския панел. Въз основа на това успяхме да изследваме 1810 индивида, които са представителни за поведение на нарцистична поведение, включително 233 единични данни. Резултатите от първата част на изследването ние наистина подкрепяме нарцистичния, цnzх лични стереотипи. Според втората част на изследването обаче те нямат основание: няма съществена разлика между този и онези, които имат братя и сестри по отношение на нарцисизма. Това е kijelentйsektхl tartуzkodni alapjбn се прави от egykйkre на kutatбs szerzхi че pйldбul цnzхk йs nбrcisztikusak, йs на kutatуknak mйdiбnak във връзка с egyarбnt.A kutatбssal szerzхk kiemeltйk, че това е само vйgeztйk Nйmetorszбgban, нgy egyйb tбrsadalmi tйnyezхk befolyбsolhatjбk на eredmйnyeket или че нарцисизмът се отнася до аспекти като суеверно, доминиращо поведение, но не се занимава с аспекта на уязвимостта, към който могат да бъдат приписани черти на личността като интроверсия и несигурност (VIA). Свързани връзки: