Препоръки

Повече подробности са разкрити от Village CSOK


От 7-те точки на плана за действие за измама 4 ще влязат в сила на 1 юли: издръжка на бебето и бебето, разширение на CSOK, регулиране на освобождаването от кредити и застраховка за автомобили с големи семейства.

Програмата за развитие на Уелс - разширяването на сегашните 50 000 легла до 70 000 - ще продължи по-дълго, а бабата на дядото и майката за бъдещи деца ще бъдат достъпни на 1 януари, заяви G. процеси. Повече подробности са разкрити от Village CSOK Кабинетът взе решение и за CSOK в селските райони: всички малки населени места, номерирани с 2 373, могат да участват в програмата, където има спад на обезлюдяването (не само тези с обезлюдяване над средното ниво). За да се избегнат неоправдани повишения на цените, също е решено, че до половината от 10 милиона HUF могат да бъдат изразходвани за жилища, докато другата половина може да се изразходва за разширения. Няма горна граница за квадратни метра, добави той. Целта е да се избегне опустиняването на селата, да се подобри селският начин на живот, каза той.
  • Само жените, родени в тази страна, получават безлихвени заеми
  • Още 7 стъпки, за да се опитате да помогнете на семейството
  • Какви деца са родени в други страни?