Препоръки

Всички ефервесцентни таблетки Calcium-Sandoz са изтеглени от пазара


Всички ефервесцентни таблетки Calcium-Sandoz са изтеглени от пазара. През май вече имаше решение за спиране на една от разновидностите на лекарството.

Оттегляне на ефервесцентни таблетки Калций-СандозПрез септември Националният институт по фармация и хранене (OGY jelentI) обяви, че една от разновидностите на лекарството, която е спряна през май, се дължи на много слабия си производствен капацитет. OGYЙI също обяви, че ще продължи своите лабораторни тестове до публикуването на резултатите и решението за спиране от май ще бъде финализирано. Производителите, търговците на едро и дистрибуторите не могат да обжалват решението на СЪДА, ако желаят да ги съдят, те могат да го направят в рамките на 30 дни от съдебния спор.