Полезна информация

ЧОК: По-малко енергийно ефективни къщи могат да бъдат изградени поради лекотата на използване


В системата на CSOK в Унгария могат да бъдат изградени до D D енергийни рейтингови къщи.

CSOK 2016


Според експертите на Knauf Insulation, която произвежда изолационни материали, фактът, че надбавката за подобряване на дома (CSOK) не взема предвид факта, че надбавката за собствениците на семейни домове не се взема предвид, води до разширяване на сегашните унгарски недвижими имоти.
В изявление, публикувано във вторник пред MTI, компанията подчертава, че облекчените условия, действащи от януари, увеличават броя на нуждаещите се хора, но че те се считат за остарели от гледна точка на енергийната ефективност.
Според указ, приет миналата година, изискванията за енергийна ефективност за 2018 г. трябва да се прилагат, що се отнася до субсидиите, бюджетите, заявленията, уникалното финансиране. Според регламента обаче подкрепата за новата шоколадова система ще бъде освободена от промените през януари и предишните 10, 20 и 30 процента енергийни санкции за системата за поддръжка.
Според регламента на Уникалната директива, в бъдеще може да се изгради "А", но в шоколадовата система "D" енергийните рейтингови къщи могат да бъдат изградени в Унгария, въпреки че се очаква недвижимите имоти да бъдат завършени през 2018 година. Според експертите на Knauf би било щастие, ако те спазват и по-строгите правила за енергийна ефективност, които са в сила.
В elхнrбsok не се правят kцtelezхvй но tбmogatбst HUF 10 + 10 milliу мислене mindenkйppen йrdemes hosszъ tбvon с kalkulбlni igйnylхknek че ако енергично йpнtenek или vбsбrolnak, korszerы имот тогава csalбdi hбz esetйben на fыtйsi kцltsйg akбr megspуrolhatjбk 50 szбzalйkбt добре - idйzi на kцzlemйny Aszуdy Тамбаст, изпълнителен директор на компанията. Той отбеляза, че спестената от енергийна ефективност сума може да бъде реинвестирана при второ погасяване на заем от 10 милиарда долара.
Според компанията инвестициите, които подобряват енергийната ефективност, трябва да бъдат подкрепени на национално ниво. Tбvon вече szьksйg ще felъjнtбsok, korszerыsнtйsek tбmogatбsбra, тъй като в момента само 10.7 csalбdi hбzaknak szбzalйka szбmнt енергия szempontbуl korszerыnek, йs най-големите energiamegtakarнtбsi lehetхsйget тези felъjнtбsa jelentenй.A csalбdoknak тези felъjнtбsok megterhelхek на legtцbben mйg нито kedvezmйnyes kцlcsцnцket tudjбk да го вземе. Според януарско проучване на компанията, 55 процента от собствениците, живеещи в недостатъчно или недостатъчно изолирани имоти, ще могат да завършат топлоизолационни работи само ако получат финансова помощ от държавата.