Отговори на въпросите

Направихте ограничаване на пушенето на бебетата


Забраната на тютюнопушенето е подобрила здравето на бебето, заяви изследовател от Унгарската академия на науките в скорошно проучване.

Направихте ограничаване на пушенето на бебетатаМножество мерки на световно ниво се опитват да насочат хората към по-здравословен начин на живот, включително мерки, насочени към ограничаване на тютюнопушенето. Закон С въвеждането на по-строги правила през 2012 г. тютюнопушенето е забранено наред с други в кръчми, кръчми, работни места, обществени транспортни институции. Най-голямата промяна беше в случаите на места за продажба, кръчми, където ограничаването на тютюнопушенето беше рядко изключение в миналото.Хайду Тамбс йs Хайду Гббор Magyar Tudomбnyos Akadйmia kutatуja го vizsgбlta kйt да mikйnt засегнала dohбnyzбs korlбtozбsa на vendйglбtуiparban dolgozу nхk деца szьletйskori egйszsйgйre.A felszolgбlуkйnt, pincйrkйnt dolgozу nхk ъjszьlцttjeinek egйszsйgi mutatуiban szigorнtбs elхtti йs utбni idхszak kцzцtt bekцvetkezх vбltozбst hasonlнtottбk цssze на контролните данни за група hasonlу. Контролната група беше съставена от новородени, работещи в сектора на търговията на дребно и услуги (напр. Магазини, касиери, фризьори, козметици). Последните майки работеха не само след промяната на закона, но и в работната среда без тютюнев дим по време на бременност, но другите им свойства не се различаваха значително значително подобри здравето на новородените на засегнатите майки, Tцbbek kцzцtt nхtt на бtlagos szьletйsi sъly, csцkkent ниско szьletйsi sъlyъ ъjszьlцttek (под 2500 гр) на йs koraszьlцttek arбnya, tovбbbб на csecsemхhalбlozбs esйlye намали lett.A szьletйskori egйszsйgnek са jelentхs mйrtйkы hosszъ tбvъ hatбsai, ezйrt на dohбnyzбsi забраняват йrintett ъjszьlцttek kйsхbbi Можете също да се възползвате от живота си.
  • Синовете на опушени бащи имат 50 процента по-малко сперма
  • Имате ли бременна майка, дете с астма?
  • Пушенето има ефект върху нашата ДНК до 30 години


Видео: Бойко Борисов към кмета Димитър Николов: Направихте Арена Бургас по-голяма от Арена Армеец (Юни 2021).